terug

Oostwouder steunt Nepal

Tijdens een fundrasingavond in museum Kranenburgh te Bergen heeft Oostwouder Aannemers zich ingezet voor “een nieuw dak in Nepal”.
Op de benefietavond, georganiseerd door de Lions Club Bergen, is geld ingezameld voor de bouw van eenvoudige onderkomens in het geteisterderde land.
Oostwouder Aannemers wenst “Stichting Veldwerk” veel succes met haar hulp aan de wederopbouw van Nepal.