terug

Hoe gaan wij om met COVID-19?

Het zal niemand ontgaan zijn in wat voor een rare, onwerkelijke en turbulente wereld wij momenteel leven. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om te voorkomen dat het coronavirus zich verder kan verspreiden en houden ons aan de richtlijnen van het RIVM

Door sociale afstand te houden, worden anderen niet besmet. Voor ons bedrijf geldt dan ook dat we persoonlijke contacten zoveel mogelijk vermijden:

Net als bij veel andere bedrijven zullen ook wij externe bezoekers op kantoor en in de werkplaats, zoveel als mogelijk is, beperken.

Als het niet strikt noodzakelijk is elkaar fysiek te ontmoeten, zullen we afspraken op externe locaties met relaties annuleren. Waar mogelijk zullen we besprekingen telefonisch houden of online via een videoverbinding.

Vooralsnog wordt er op de bouwplaatsen doorgewerkt, maar ook hier geldt dat afspraken met externen beperkt zullen worden tot het hoognodige. Bouw- en werkvergaderingen worden telefonisch of via een online videoverbinding gehouden.

De keten mogen door externen niet worden betreden en in de schaftruimte wordt door het personeel rekening gehouden met 1,5 meter afstand.

Zodra nieuwe richtlijnen aanleiding geven tot het wijzigen van ons beleid, zullen we dat zo spoedig mogelijk naar alle betrokkenen communiceren.

Uiteraard zijn wij telefonisch elke werkdag te bereiken op het telefoonnummer 072-5614369 en anders via het mailadres info@oostwouder.info.

Tot zover deze berichtgeving, rest ons nog om u veel sterkte, succes en gezondheid toe te wensen de komende periode.